KHUNG KÍNH RED COLT

Hướng dẫn sử dụng:
– Đeo kính sao cho gọng kính ôm sát sống mũi
– Có thể dùng dây siết gọng kính khi cần thiết
– Khi lấy kính ra lấy bằng 02 tay để tránh biến dạng 1 bên gọng kiếng
– Lau sạch bằng vải mềm ngay sau khi sữ dụng